در حال بارگذاری ...
 • تدوین شرح وظایف

  در هر سازمان، فعالیت هایى وجود دارد که بایستى براى سهولت پیشبرد آنها به اداره ها و واحدها و پست ها و وظایف کوچک تقسیم شود تا فعالیت ها با کارآیى بیشترى انجام گردد و امر کنترل به راحتى صورت گیرد. کوچک ترین واحد کار که وظایف مشابه در آن جمع مى شود شغل نامیده مى شود. در واقع شغل عبارت است از گروهى وظایف که از نظر نوع و سطح پیچیدگى با هم مشابه اند. با توجه به آن، تجزیه و تحلیل شغل به دنبال تعیین وظایف مشاغل و خصوصیات انسانى مورد نیاز براى انجام آن مشاغل در یک سازمان مى باشد؛ بنابراین تجزیه و تحلیل شغل، روش ها و رویه هایى است که از طریق آن، وظایف و مسؤولیت هاى شغل، شرایط کارى شغل و رابطه اش با مشاغل دیگر و همچنین دانش و مهارت هاى مورد نیاز براى انجام شغل مشخص مى گردد.
  تجزیه و تحلیل شغل در سه موقعیت انجام مى گردد
  1. هنگامى که سازمان ایجاد مى شود درواقع تجزیه و تحلیل شغل، براى اولین بار صورت مى گیرد.
  2. هنگامى که مشاغل جدید ایجاد و توسعه داده مى شود.
  3. هنگامى که مشاغل بر اثر تکنولوژى جدید، روش ها یا سیستم هاى جدید، تغییرات قابل ملاحظه اى داشته باشند.
  از طریق تجزیه و تحلیل شغل، واقعیت هاى مربوط به مشاغل آنچنان که هست جمع آورى و تجزیه و تحلیل و ثبت مى گردد. اطلاعات حاصل از طریق تجزیه و تحلیل شغل در ابتدا براى تدوین شرح شغل و شرایط احراز شغل، مورد استفاده قرار مى گیرد
  تدوین شرح شغل
  شرح شغل، بیان مکتوب از آنچه شاغل انجام مى دهد، نحوه انجام شغل و دلیل انجام آن مى باشد. یک شکل عمومى براى شرح شغل، شامل عنوان شغل، وظایفى که انجام مى شود، جنبه هاى مشخص شغل و اختیارات و مسؤولیت شغل مى باشد. این موارد به طور خلاصه به صورت زیر ثبت مى گردد:
  الف) عنوان شغل؛
  ب) شرح خلاصه اى از شغل یا تعریف آن؛
  پ) شرح نمونه وظایف، مسؤولیت ها و شرایط کارى.
  با توجه به اطلاعات کسب شده از شغل باید عنوان نسبتاً دقیقى براى شغل به دست آید، به طورى که این شغل را از سایر مشاغل متمایز کند. علاوه بر عنوان شغل، خلاصه اى از شغل که ارائه دهنده یک مفهوم کلى از هدف، ماهیت و حدود وظایف باشد، آورده مى شود. همچنین چند نمونه از وظایف مهم شغل و مسؤولیت هاى آن باید قید گردد.
  موسسه باران با اشراف بر سازمانهای رسانه ای، قادر است خدمات تدوین و طراحی شرح شغل و شرح وظایف را متناسب با شرایط احراز و نیازهای سازمانهای رسانه ای انجام دهد.
  نظرات کاربران


شماره تماس: ۸۸۱۷۷۶۶۲-۰۲۱
شماره پیامک: ۳۰۰۰۵۲۲۵
infobashgahbaran.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به باشگاه باران می باشد. ©       طراحی و اجرا سورنتال